ALGEMENE VOORWAARDEN ANOUK’S EVENTS

Algemeen:

Deelnemers dienen zelf in te schatten of zij geschikt zijn voor deelname aan de activiteiten. Indien je gezondheidsklachten hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan deelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts. Anouk’s Events behoudt het recht voor om na haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een activiteit. 

 Bij deelname aan een event gaat men akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, wat is opgenomen tijdens de events in opdracht van Anouk’s Events. Dit kan mogelijk gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.Aansprakelijkheid:

Anouk’s Events is niet aansprakelijk voor enig blessureleed of andere schade die deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Anouk’s Events is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel die op enige wijze voortvloeit uit de bovengenoemde risico’s. Voor alle kindersportfeestjes geldt, dat ze alleen onder toezicht van ten minste één ouder mogen worden uitgevoerd. Er dient bij ieder spel of bij gebruik van materialen een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de materialen wel of niet geschikt zijn voor de kleine genodigden. Sommige materialen en/of snoep kunnen bij personen een allergische reactie veroorzaken.

Eigen verantwoordelijkheid:

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. Het gebruik van materialen is op eigen risico en valt onder eigen verantwoordelijkheid.

Eigendom:

Anouk’s Events is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Anouk’s Events georganiseerde activiteiten. De materialen die worden ingezet blijven ten alle tijden eigendom van Anouk’s Events.

Reserveren:

U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie of de datum van de aangevraagde activiteit nog beschikbaar is. Reserveringen kunnen drie weken voor de datum van de reservering kosteloos geannuleerd worden. Indien het geval zich voordoet dat de activiteit binnen 5 werkdagen wordt geannuleerd, dienen de helft van de kosten verschuldigd te worden aan Anouk’s Events. Anouk’s Events behoudt het recht een activiteit te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Men dient zich aan het tijdstip te houden wat in samenspraak is afgesproken. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Reiskosten vergoeding:

Als het event buiten de Gemeente Roosendaal plaats vindt, worden er reiskosten gerekend á €0,19 per km. Wanneer je een activiteit bij Anouk´s Events wilt boeken, verneemt Anouk’s Events dat je het eens bent met de Algemene Voorwaarden.

Download onze algemene voorwaarden (116_KB) in PDF formaat.