Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. Deze voorwaarden volgen hierna. Door gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. De informatie op deze website is slechts bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. De informatie betreft geen advies en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Anouk’s Events heeft de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat deze niet meer actueel is of niet meer juist. Anouk’s Events is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (in)direct gebruik van deze website noch voor enige onduidelijkheid of onvolledigheid van de informatie daarop vermeld. Het is toegestaan om deze informatie voor eigen doeleinden te gebruiken maar niet voor commerciële doeleinden.